OBCHODNÍ PRÁVO

OBCHODNÍ PRÁVO

 • smlouvy mezi podnikateli
 • vymáhání pohledávek
 • nekalá soutěž
 • náhrada škody
 • bezdůvodné obohacení
 • směnečné právo
 • zastupování v soudních řízeních
 • jednání u notáře
KORPORÁTNÍ PRÁVO

KORPORÁTNÍ PRÁVO

 • zakládání, změny, výmazy obchodních společností, družstev, společenství vlastníků, spolků
 • rejstříková řízení
 • jednání u notáře
 • stanovy, společenské smlouvy
 • přeměny společností
 • likvidace společností
OBČANSKÉ PRÁVO

OBČANSKÉ PRÁVO

 • smlouvy
 • vymáhání pohledávek
 • spotřebitelské právo
 • náhrada škody
 • bezdůvodné obohacení
 • směnečné právo
 • zastupování v soudních řízeních
 • jednání u notáře
INSOLVENČNÍ PRÁVO

INSOLVENČNÍ PRÁVO

 • podání insolvenčního návrhu
 • přihlášky pohledávek věřitelů
 • incidenční žaloby
 • zastupování v insolvenčních řízeních
 • jednání s insolvenčními správci
RODINNÉ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

 • rozvody manželství
 • péče o nezletilé děti
 • společné jmění manželů
 • řešení výživného
 • zastupování v soudních řízeních
 • jednání u notáře
PRACOVNÍ PRÁVO

PRACOVNÍ PRÁVO

 • smlouvy a dohody
 • ukončení pracovního poměru
 • vymáhání nároků z pracovního poměru
 • náhrada škody v pracovním právu
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • zastupování v soudních řízeních
PRÁVO NEMOVITOSTÍ A BYDLENÍ

PRÁVO NEMOVITOSTÍ A BYDLENÍ

 • převody nemovitostí
 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společenství vlastníků
 • věcná břemena
 • zástavní práva
 • prohlášení vlastníka
 • sousedská práva
 • nájemní vztahy
 • zastupování před katastrálními úřady
 • zastupování v soudních řízeních
DĚDICKÉ PRÁVO

DĚDICKÉ PRÁVO

 • zastupování v pozůstalostních řízeních
 • přihlášky pohledávek věřitelů do dědictví
 • jednání u notáře
EXEKUCE

EXEKUCE

 • exekuční návrhy a návrhy na výkon rozhodnutí
 • zastavení a odložení exekuce a výkonu rozhodnutí
 • zastupování oprávněných i povinných v exekučním a vykonávacím řízení
 • jednání se soudními exekutory
PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 • autorská práva
 • průmyslová práva
 • licenční smlouvy
 • vymáhání nároků z práv duševního vlastnictví
TRESTNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

 • zastupování poškozených
 • obhajoba v přípravném řízení i v řízení před soudem
SPRÁVNÍ PRÁVO

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • zastupování ve všech typech správních řízení
 • přestupky
 • stavební řízení
 • životní prostředí
 • zastupování v soudních řízeních správních