• advokátní úschovy peněz a listin
  • prohlášení o pravosti podpisu
  • výpisy z katastru nemovitostí
  • autorizovaná konverze dokumentů
  • administrace datových schránek
  • správa pohledávek
  • spolupráce s advokáty, notáři, soudními exekutory, …