Každý v životě řeší situace, o kterých by bylo vhodné, ne-li přímo nutné, poradit se s advokátem. V každém případě je potřeba se advokátovi ozvat včas. Co ale očekávat a jak postupovat?

  • Ozvěte se mi a stručně mi popište, o co se Vám jedná – pokud to bude třeba, dohodneme se na schůzce v mé kanceláři. Také Vám předem sdělím, jaká bude cena mých právních služeb za první setkání.
  • Dostavte se v domluveném termínu, jinak se může stát, že budu mít schůzku s jiným klientem nebo nebudu v kanceláři.
  • Mějte s sebou veškeré potřebné dokumenty a podklady, abych byla schopna již na první schůzce co nejlépe a nejpřesněji Vaši situaci posoudit.
  • V mé kanceláři Vás čeká příjemné a pohodové prostředí a vstřícný přístup.
  • Na první schůzce Vás vyslechnu, zjistím Vaše požadavky a prohlédnu si přinesené dokumenty a podklady.
  • V závěru schůzky Vám navrhnu podle mého názoru nejjednodušší a nejefektivnější právní řešení Vaší situace a návrh dalšího postupu.
  • Platba za první schůzku probíhá přímo na místě buď v hotovosti oproti příjmovému dokladu, nebo následně bankovním převodem na základě faktury, kterou Vám předám.
  • V případě Vašeho zájmu o mé právní služby se domluvíme na spolupráci – pokud je to třeba, udělíte mi plnou moc pro vyřešení Vaší situace, domluvíme se také na odměně za mé právní služby a na způsobu jejího placení.
  • Odměnu za mé právní služby účtuji vždy až po dohodě s klientem, nemusíte se tedy obávat nečekaných faktur.
  • V případě, že odměna nebude s klientem dohodnuta, bude vyúčtována jako mimosmluvní odměna podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (více informací na www.cak.cz).