Mgr. Lucie Wolfová, advokátka

Mgr. Lucie Wolfová absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně v roce 2012. Od téhož roku pracuje nepřetržitě v advokacii. Jako samostatná advokátka vykonává advokátní praxi od roku 2016. Zaměřuje se zejména na soukromé právo (obchodní, občanské, rodinné, pracovní, duševní vlastnictví, nemovitosti a bydlení, exekuce, insolvence, pohledávky, apod.), ale i trestní právo a správní právo. Jejím profesním zájmem je právo IT, ochrana osobních údajů a ochrana osobnosti. Spolupracuje s jinými advokáty, notáři, soudními exekutory, atd.

Informace pro spotřebitele

Na vztah založený smlouvou o poskytování právních služeb mezi advokátkou a klientem-spotřebitelem (fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání) se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 534/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto zákonem upozorňuji klienty-spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátkou a klientem-spotřebitelem ke smírnému vyřešení případného sporu, vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient-spotřebitel obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (více informací na www.cak.cz).